Ga naar de inhoud

Transcultureel Systemische Supervisie

Een mens blijft altijd in ontwikkeling. Ook maken relaties ontwikkeling door. Dat geldt ook voor de relatie van de supervisor en supervisant. 

Vaak ligt vooruitgang niet in het voortzetten van een bestaande kijk maar in het veranderen van gezichtspunt: ‘Het vermogen van perspectief te kunnen veranderen zonder het gezicht op het verschijnsel te verliezen is een van de kwaliteiten van een goede wetenschapper’ (Dijkgraaf, 2011). Dit geldt ook voor een supervisor. Het zijn juist de verschillen in waarneming, beleving en culturele context die bijdragen aan het meerstemmige, creatieve leerproces.

In de supervisie onderzoek ik samen met de supervisant hoe er meer zicht gekregen kan worden op betrekkingen en omgang. Thema’s die hieraan gelinkt zijn; kracht, insluiten en uitsluiten, privileges, wat kan er besproken worden en wat niet, regels, subgroepen. Het verbreden en zelf leren verbreden van zicht op betrekkingen is het uiteindelijke doel van de supervisie. Het hanteren van jezelf als therapeut in relatie tot een systeem, de verschillende rollen die je aan kunt nemen, het gebruik van het intern dialoog, je professionele normen en waarden / gedragscode, ruimte om te zijn binnen een context zijn thema’s die aan de orde kunnen komen. 

In de supervisie maak ik gebruik van het Seven-eyed model van van Hawkins en McMahon en the Social Graces; van Burnham. Social Graces (Gender, Genderidentiteit, Geografische afkomst, Ras, Religie, Leeftijd, Mogelijkheden en Beperkingen, Uiterlijk (voorkomen) lichaamsbouw, Classe, Cultuur, Etniciteit, Opleiding, Beroep, Taal, Seksualiteit, Seksuele Oriëntatie, Spiritualiteit e.a.). Met behulp van de Social Graces zullen we aandacht besteden aan het vergroten van transculturele sensitiviteit.

Het seven-eyed model onderscheidt de volgende modi:

 • Modi 1| Focus van de supervisie is op de cliënt (systeem).
 • Modi 2|Focus van de supervisie is op de therapeut (strategieën en interventies)
 • Modi 3|Focus van de supervisie is op het proces en de relatie tussen client (systeem) en de      therapeut
 • Modi 4| Focus van de supervisie is op de interne ervaringen van de therapeut zelf  
 • Modi 5 | Focus van de supervisie is op het hier-en-nu proces tussen therapeut en supervisor
 • Modi 6 | Focus van de supervisie is op de interne ervaring van de supervisor 
 • Modi 7 | Focus van de supervisie is op een bredere context, waar werkt de client en binnen welke visie van werken werkt de supervisant. 

In de supervisie streef ik ernaar samen met de supervisant een collaboratieve onderzoeks-relatie te ontwikkelen.

Mijn werkervaring als systeemtherapeut:

 • Kind-en Jeugdpsychiatrie
 • Forensische psychiatrie
 • MDA++

Methodieken waar ik mee bekend ben:  

 • Narratieve systeemtherapie
 • Geweldloos verzet
 • Samenwerken voor Veiligheid
 • EFT en geweld in relaties
 • Hechtingsgerichte systeemtherapie