Ga naar de inhoud

Tarieven

Aanvulling op Supervisiecontract / Leertherapiecontract van de NVRG (zie verwijzing bij Honorering)

Datum:

Transcultureel systemisch Supervisor CTTO geschoold, NVRG erkend en geregistreerd Systemisch Leertherapeut NVRG erkend en geregistreerd

Honorering 45 minuten
25 x 45 minuten = 18 uur en 45 minuten

90,00
2.250,00

Honorering 60 minuten
18 x 60 min = 18 uur
19 x 60 min = 19 uur

120,00
2.160,00
2.280,00

Honorering groep van 2 personen
25 sessies x 1 uur per sessie = 25 uur 
Tarief: 90,00 per ¾ uur | 120,00 per uur

1.500,00 pp

Honorering groep van 3 personen
25 sessies x 1 ½ uur per sessie = 37,50 uur 
Tarief: 90,00 per ¾ uur | 120,00 per uur

1.500,00 pp

Honorering groep van 4 personen
25 sessies x 2 uur per sessie = 50 uur
Tarief: 90,00 per ¾ uur | 120,00 per uur

1.500,00 pp