Ga naar de inhoud

Systemische Leertherapie

LEREN LEVEN

Professionele groei is verbonden met persoonlijke groei. In leertherapie kan het gaan over persoonlijke groei als mens. Ook systeem gerichte leertherapie gaat over persoonlijke groei binnen de betrekkingen en context waarin je opgroeit dan-wel leeft op privé en werkgebied. 

Leertherapie is mijn inziens een therapie waarbinnen, ik, de opleideling (systeemtherapeut i.o., en anderen die in systemische leertherapie willen), uitnodig tot reflectie op zichzelf binnen het systeem waarbinnen deze persoon functioneert. Niet alleen het reflecteren op de persoon zelf binnen het systeem maar ook op de systeemdynamiek in zijn geheel. Een ander onderdeel van reflectie kan zijn de dynamiek van de therapeutische relatie in de leertherapie. Deze ervaring kan de opleideling helpen meer te anticiperen op de systeemleden in zijn of haar werkpraktijk. De leertherapie staat in dienst van de groei van empathie, compassie en persoonlijke groei. Uiteindelijk staat dit in dienst van zijn of haar rol als professional die systemisch wil werken.  Ik vind het van belang om in de leertherapie aandacht te besteden aan de transculturele aspecten in eigen leven en binnen relaties 

In de therapie kun je geraakt worden en binnen de therapie kun je onderzoeken waar dit mee samenhangt en hoe je hiermee om wil of kan gaan op persoonlijk vlak binnen het systeem waarin je beweegt, daarnaast kun je een vertaling maken naar professioneel vlak. 

Binnen de leersetting leertherapie krijg je de gelegenheid te observeren hoe een senior collega het geven van therapie aanpakt én je ervaart hoe het is om je in de cliëntpositie begeven, je aan de andere zijde van de behandelrelatie, te bevinden.

Ik werk procesgericht, dat wil zeggen niet volgens een vast draaiboek, maar vanuit een gezamenlijk nieuwsgierigheid onderzoeken we welke obstakels, vragen, problemen of lastigheden je ervaart en hoe we die kunnen begrijpen en hoe je hier ook mee om zou kunnen gaan. Andere zaken waar we ons op zouden kunnen richten zijn patronen en mogelijke blokkades die zijn ontstaan in jou als persoon en in jouw manier om met anderen en met jouw omgeving om te gaan. Als het passend is maak ik graag gebruik van ideeën en interventies vanuit de  Emotion Focused (Familiy) Therapy (EFFT), Narratieve systemische therapie, Ervaringsgericht werken, de NVR en de Contextuele therapie.

Omdat het om leertherapie gaat, besteden we nadrukkelijk aandacht aan hoe dit alles doorwerkt in je persoonlijk functioneren en beroeps functioneren. Tevens besteden we aandacht aan hoe jouw ervaringen  in het leven (privé of werk)  zijn weerslag heeft op jouw persoonlijk leven.

HET VERLEDEN BEPAALT WAT JE IN HET NU ERVAART

Uitgangspunt van systemische leertherapie is dat je jezelf goed leert kennen in je eigen systemische context / dynamiek,  zodat je in je eigen therapieën onderscheid  kunt maken in,  wat van jou is en wat van de ander, of hierover kunt nadenken of in gesprek kunt hierover en meerdere hypotheses kunt hebben  of verkennen of ontwikkelen. Verder is in het leren kennen van jezelf belangrijk om zicht te krijgen op hoe het is om in een context met verschillende verwachtingen, loyaliteiten, machtsverhoudingen, inclusie of exclusie situaties, dynamieken onuitgesproken pijn te leven. Daarnaast is het belangrijk om te ervaren hoe kwetsbaar het kan voelen in therapie te zijn, en wat wij dagelijks van onze cliënten vragen. In de leertherapie ondersteun ik je in het doorwerken van deze thema’s. Tevens is leertherapie bestemd om jouw mentale gezondheid te bevorderen, zodat je als professional ook weerbaar bent voor wat je qua interactie en verhalen kunt tegenkomen in de therapiepraktijk. 

Van mij kun je verwachten dat ik aandacht besteed aan deze thema’s in de leertherapie. Daarnaast is leertherapie voor mij een coproductie: jij bepaalt uiteraard zelf welke doelen je wil behalen en hoe we die gaan bereiken, maar ik zal je soms ook verschillende mogelijkheden voorleggen. Jouw contact met lijf en geest zullen we in die verkenning samen via dialoog onderzoeken. 

Zo ontstaat zicht op relevante emotionele-, denk- en gedragspatronen in relatie tot jezelf, anderen en een groter systeem.

We kunnen starten met een kennismaking of verkenning van hoe de leertherapie kan bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling. De volgende vragen kunnen hierbij helpend zijn: Wat heeft ertoe geleid dat jij voor dit vak hebt gekozen? Wat vermoed jij  dat jouw persoonlijke valkuilen en conflictgebieden zijn? Heb je hierin een verbinding gemaakt met jouw eigen voorgeschiedenis en jouw gezinscontext, dynamiek en wat heb je  inmiddels geleerd in relatie tot deze geschiedenis over jouw functioneren als therapeut? Waar wil je hier meer over leren en wat zou je verder willen onderzoeken? Meer concreet kun je jezelf vragen stellen als: Wat is voor mij op dit moment belangrijk in het leven? Hoe ga ik om met de stress en psychische belasting inherent aan ons vak? Hoe verhoud ik me tot mijn collega’s en tot de organisatie waarbinnen ik werkzaam ben? Wat betreft de werkwijze en methodiek kunnen we samen verkennen van welke theorieën en aanpak we gebruik kunnen maken in de leertherapie.