Ga naar de inhoud

Privacy

Monappel gebruikt persoonsgegevens die via deze site en het contactformulier worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Monappel vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.